PALVELUT

Kohdennamme ja mitoitamme asiakastutkimukset tarpeen mukaan:

Palveluitamme ovat esimerkiksi

 Kvalitatiiviset haastattelut

 Snapshot asiakaskokemuksesta ja
  asiakaslupauksen toteutumisesta
       - Vaikuttajahaastattelut avaininformanttien
        (asiakkaat, päättäjät, sidosryhmät jne.) keskuudessa


 Asiakasmotiivien ja kilpailuetutekijöiden kartoittaminen
       - Valintamotiivitutkimus ja kilpailukykyanalyysi
       - Asiakaslupauksen toteutuminen ja palvelun laatu


 Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus
       - Suosittelu  
       - Asiakaskokemusindeksi
       - Jäsentutkimukset
       - Valmiiden aineistojen analyysit ja jatkokäsittely