TIEDON KERÄÄMINEN

Tarkoituksenmukainen ja tehokas tiedon kerääminen kohderyhmässä:

  Kvalitatiiviset haastattelut

  Vaikuttajahaastattelut

  Verkkokyselyt

  Puhelinhaastattelut

  Paneelitutkimukset

  Teemahaastattelut